HOME
ABOUT
NIKO KRALJ?
PRODUCTS
BOOK
PRESS
CONTACT
 
 
 
Slovensko
                 
  Colophon of the book  DESIGN FOR ALL, ALL FOR DESIGN

 

Design for All, All for Design  [Hardcover]
Author:  Dr. Jasna Hrovatin
Size: 138 x 220 x 18 mm
Number of Pages: 175
Price: 36 €
Internet Price: 29,52 €

 

Colophon

Academy of Design
Ljubljana 2010
© Design for all, all for design
Author: Asst. Prof. Jasna Hrovatin, PhD, Academy of Design – Ljubljana
Foreword: Prof. Steve Diskin, PhD, Chairman of Industrial Design, Pratt Institute, New York
Reviewers: Prof. Fedja Košir, PhD, University of Ljubljana, Faculty of Architecture,
Prof. Živa Deu, PhD, University of Ljubljana, Faculty of Architecture
Photos: Janez Kališnik, Franc Stele, Marjan Laznik, Niko Kralj, Matjaž Deu,Marija Cerar, Jasna Hrovatin, Archive NUK
Ilustrations and technical drawings: Niko Kralj, Mirko Romih, Matjaž Deu, Branimir Kostrič, študentje Kraljevega seminarja, študentje Visoke šole za dizajn mentor Živa Slavec
Translation: Ales Živanovič
Language editing: Rebecca Blocksome
Design: Matevž Čas
Design advisor: Asst. Prof. Domen Fras
Image processing: SOLOS d. o. o.
Published by: Academy of Design, PoliTRON
Marketing and sales: PoliTRON – www.nikokralj.si
Impression: MOND GRAFIKA
1. edition, 1. print


CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
7.05(497.4):929Kralj N.
HROVATIN, Jasna
Design for all, all for design / Jasna Hrovatin ; [foreword Steve Diskin ; photos Janez Kališnik ... [et al.] ; illustrations and technical drawings Niko Kralj ... [et al.] ; translation Aleš Živanovič]. - 1. ed., 1. print. - Ljubljana : Academy of Design : Politron, 2010
ISBN 978-961-92619-2-7 (Academy of Design)
253240064

Order>>